Zrób to. Napisz do nas.

X

O NAS

Jesteśmy międzynarodową kancelarią o profilu technologiczno-biznesowym, która specjalizuje się w obsłudze startupów, venture capital oraz prawie nowych technologii.

Pracujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami wspierając promocję ich produktów i usług oraz pomagając rozwijać ich działalność gospodarczą. Charakteryzuje nas prawnicze podejście do problemu w połączeniu z biznesową sprawnością w wykonywaniu powierzonych nam zadań. Doskonale rozumiemy potrzeby założycieli startupów, przedsiębiorców, członków organów zarządczych i nadzorczych spółek oraz inwestorów.

Nasza firma posiada dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów i przedsiębiorstw. Obsługiwaliśmy renomowane startupy powstałe w akceleratorach, znaczące fundusze VC, a także klientów z dziedzin SaaS i technologii mobilnych.

Jesteśmy globalną firmą rozumiejącą potrzeby klientów lokalnych. Nasze główne biura mieszczą się w samym sercu Nowego Jorku, Warszawie, a także posiadamy biura afiliowane w San Francisco.

Zrób to. Napisz do nas.

ROZWIĄZANIA

Startups

Współpracujemy z założycielami oraz przedsiębiorcami przy całej gamie kwestii prawnych, z którymi muszą się oni mierzyć przy rozwijaniu swoich działalności, tj. przy zakładaniu spółek, planowaniu emisji i emitowaniu akcji założycielskich, poszczególnych fazach finansowania, problematyce opcji na akcje pracownicze, problemach związanych z ładem korporacyjnym oraz komercjalizacji technologii. Nasi prawnicy świadczą usługi prawne występując w wielu rolach, od typowej reprezentacji prawnej lub działaniu jako in-house, do działalności jako mentorzy w inkubatorach przedsiębiorczości, a także pełnieniu funkcji pośrednika lub mediatora pomiędzy founderami a inwestorami.

Venture Capital

Regularnie doradzamy szerokiemu wachlarzowi inwestorów, do którego należą: fundusze venture capital, fundusze private equity, tzw. family offices oraz aniołowie biznesu. Nasza eskspertyza obejmuje cały proces inwestycyjny: negocjacje term sheet, przeprowadzenie due diligence, negocjacje i zamykanie finansowań w ramach seed rounds, convertible notes, czy serii A oraz strategie wyjścia z transakcji. Posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie transgranicznych transakcji venture capital, w tym przenoszeniu spółek na terytorium Stanów Zjednoczonych, pozyskiwaniu funduszy od inwestorów amerykańskich oraz reprezentowaniu inwestorów niezamieszkałych na terytorium USA, którzy zainteresowani są inwestowaniem w amerykańskie fundusze venture capital i private equity. Ponadto doradzamy funduszom oraz założycielom startupów, którzy pozyskali finansowanie lub pozyskują finansowanie ze środków UE, w szczególności w globalnej ekspansji tych firm.

Technologie

Prowadzimy obsługę przedsiębiorców przy transakcjach w sektorze technologii, a w szczególności: umowach nabycia i sprzedaży technologii, fuzjach i przejęciach oraz umowach licencyjnych z zakresu oprogramowania i technologii, aliansach strategicznych, partnerstwach korporacyjnych, umowach licencyjnych, joint ventures, porozumieniach o współpracy na rzecz rozwoju, umowach outsourcingowych, umowach dystrybucyjnych o charakterze zarówno online jak i offline oraz porozumieniach badawczo-rozwojowych. Nasza kancelaria świadczyła usługi dla firm, między innymi, z branży cleantech, gier i mediów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, towarów konsumenckich, handlu detalicznego oraz branży internetowej.

Własność Intelektualna

Pomagamy startupom, przedsiębiorcom i inwestorom w sprawach z zakresu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i szeroko pojętego prawa internetu. Wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w celu przyspieszenia rozwoju technologii firm, jak również zwiększenia wartości inwestycji we własność intelektualną dla inwestorów. Firma posiada bogate doświadczenie w ochronie i egzekwowaniu poszanowania praw własności intelektualnej, a także w zakresie sporów, doradztwa, oraz ustalania globalnej strategii ich dotyczącej, kwestiach licencyjnych, sporach do domen, rejestrowaniu znaków przy urzędach celnych, kwestiach reklamowych oraz dozwolonego użytku.

PRAWNICY

Tytus Cytowski

Italo Valerio

Stanislaw Komorowski

Glen W. Roberts II

Grzegorz Ziomkowski

Ben Natter

Kathrene Gawel

Arkadiusz Klejnowski

Tytus Cytowski jest prawnikiem, przedsiębiorcą oraz założycielem kancelarii Cytowski & Partners. Tytus jest powszechnie szanowanym ekspertem w sprawach związanych venture capital oraz transakcjami korporacyjnymi w przestrzeni transatlantyckiej, w tym finansowaniami typu venture capital, fuzjami i przejęciami oraz tzw. acquihire. Tytus rozpoczął karierę jako prawnik w czołowej międzynarodowej kancelarii w Nowym Jorku, a następnie pracował w mikrofunduszu VC na wschodnim wybrzeżu. Swoją kancelarię założył w 2009 roku, koncentrując się na reprezentowaniu interesów inwestorów oraz założycieli nowopowstałych i szybko rozwijających się spółek typu startup. W 2013 roku rozszerzył działalność swojej kancelarii na Polskę. Tytus często podróżuje do Doliny Krzemowej w celu negocjowania i zawierania umów w imieniu swoich klientów.

Tytus posiada szerokie doświadczenie w sektorze startupów or venture capital, ze szczególnym naciskiem na współpracę z transgranicznymi founderami, przedsiębiorcami zakładającymi swoje firmy w USA oraz amerykańskimi inwestorami, którzy inwestują w firmy spoza Stanów Zjednoczonych. Zaufali mu między innymi: Ideo, Platzi, Estimote, Kontakt.io, Brainly, Tylko, Woolet, Swimmo, Clime, Infermedica, Husarion, Indie Designers, Presspad, Polidea, Quantum Labs, Filmaster, Rentberry, Taptera, Gjirafa, Sunstone Capital, Rockaway Capital, Innovation Nest, PLL LOT, Gemius, Techland, Sonel i Igoria Trade. Tytus jest również zaangażowany w proces implementacyjny ustawy Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) jako ekspert prawa amerykańskiego w grupie roboczej FATCA Związku Banków Polskich. Tytus działa również jako doradca instytucji rządowych i agencji rozwoju zainteresowanych innowacją, przedsiębiorczością, oraz dynamicznym rozwijaniem technologii i kultury cyfrowej.

Tytus Cytowski ukończył Harvard Law School (LLM 05) i jest adwokatem stanu Nowy Jork.

Italo Valerio pracuje w nowojorskim biurze kancelarii Cytowski & Partners, gdzie jest ekspertem od sporów sądowych i prawa spółek. Italo jest absolwentem New York Law School oraz Papieskiego Uniwerystetu Katolickiego w Peru, gdzie uzyskał odpowiednio tytuł Master of Laws oraz JD. Italo doradza klientom w sprawach postępowań przed sądami i transakcji korporacyjnych, pracował przy wielu rodzajach zagadnień, w tym dotyczących prawa ochrony konkurencji, dochodzeń prowadzonych przez SEC, federalnych pozwach zbiorowych dotyczących papierów wartościowych, arbitrażach międzynarodowych, a także transgranicznych transakcjach oraz przy sporach sądowych pomiędzy klientami amerykańskimi i europejskimi. Italo ma doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw południowoamerykańskich oraz zamożnych inwestorów indywidualnych i majątków rodzinnych (tzw. family offices) należących do klientów z tamtych rejonów. Przed dołączeniem do zespołu Cytowski & Partners był związany z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi w Nowym Jorku.

Italo posiada prawo wykonywania zawodu adwokata w stanie Nowy Jork oraz biegle posługuje się jezykiem angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim oraz portugalskim.

Stanisław Komorowski jest prawnikiem w nowojorskim biurze kancelarii Cytowski & Partners. Z wyróżnieniem ukończyl studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskał tytuł LLM na New York University School of Law, gdzie był jednym z redaktorów Business & Law Journal. Przed dołączeniem do kancelarii Cytowski & Partners, Stanisław pracował, między innymi, w dziale upadłości i restrukturyzacji kancelarii Dentons. Do jego specjalizacji należy prawo spółek, prawo papierów wartościowych oraz prawo medyczne, w szczególności w kontekście spółek z branży medycznej oraz bio-tech.

Do jego specjalizacji należy prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, prawo własności intelektualnej oraz prawo medyczne.

Stanisław jest adwokatem w stanie Nowy Jork.

Glen doradza nowojorskiemu biuru kancelarii w zakresie funduszy inwestycyjnych. Glen od niemalże dwóch dekad zajmuje się tematyką funduszy inwestycyjnych oraz powiązanych transakcji pomiędzy spółkami, szczególnie o charakterze międzynarodowym. W swojej karierze był partnerem w dziale prawa spółek oraz inwestycji jednej z czołowych kancelarii światowych oraz międzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradzaniu zamożnym inwestorom indywidualnym (high net worth individuals). Oprócz szerokiego zakresu konwencjonalnej wiedzy prawniczej, Glen sięga do swojej edukacji z zakresu religionznawstwa i doradza klientom przy strukturyzowaniu ich inwestycji w zgodzie z normami religijnymi. Glen ukończył studia na Brown University oraz na wydziale prawa University of North Carolina, gdzie pełnił funkcję głównego redaktora Law Review.

Glen posiada uprawnienia adwokata w stanie Nowy Jork oraz jest dopuszczony do wykonywania zawodu jako solicitor na terytorium Anglii oraz Walii.

Grzegorz Ziomkowski jest partnerem zarządzającym w warszawskim biurze kancelarii. Grzegorz jest licencjonowanym doradcą podatkowym z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w doradzaniu klientom w sprawach podatkowych oraz z zakresu prawa handlowego, ze szczególnym naciskiem na sprawy dotyczące nowych technologii, finansowania oraz transakcji M&A.

Grzegorz rozpoczął karierę jako prawnik w firmie Ernst & Young w Warszawie gdzie doradzał w zakresie międzynarodowej optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz cen transferowych, a także projektów nieruchomościowych (CIT, VAT, PCC). Przed dołączeniem do kancelarii Cytowski & Partners, Grzegorz pełnił funkcję szefa działu podatkowego w butikowej i międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. W zakresie swojej działalności koncentrował się na potrzebach inwestorów, przedsiębiorców i firm technologicznych, w tym transakcjach przeniesienia istniejącej spółki wraz z strukturą udziałowców do innej jurysdykcji tzw. flip transaction oraz programach opcji pracowniczych na akcje spółki (ESOP).

Grzegorz z powodzeniem składał w imieniu klientów wnioski o interpretacje podatkowe oraz reprezentował klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi. Grzegorz brał również udział we wdrażaniu złożonych transgranicznych i krajowych strategii podatkowych (w tym zarówno dla osób zagranicznych prowadzących dzałalność w Polsce jak i podmiotów polskich działających za granicą), ze szczególnym naciskiem na sektory technologii, usług finansowych i budownictwa, współpracując przy tym zarówno z adwokatami oraz radcami prawnymi, jak również audytorami i doradcami finansowymi.

Grzegorz z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Ben Natter specjalizuje się w szerokim zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej i ochrony marki, w tym produktów i nazwy firmy, znaków towarowych w zakresie ich dostępności, obowiązywania i rejestracji, strategii budowania marki, cesji, sprzedaży, licencjonowania, zarządzania i ochrony krajowych i międzynarodowych portfeli znaków towarowych, ochrony amerykańskiego znaku towarowego oraz rejestrowanie praw autorskich. Ben jest ekspertem w zakresie prowadzenie postępowań przed Panelem Rozpraw i Odwołań ds. Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (U.S. Trademark Trial and Appeal Board) oraz sądami federalnymi i krajowymi, a także w przedmiocie zagranicznych i krajowych sposóbow zwalczania podrabiania marki, w tym strategiach przeciwdziałania podrabiania w Chinach i Ameryce Łacińskiej, egzekwowania praw do znaków towarowych i negocjowania sporów z zakresu znaków towarowych, a także negocjacji oraz prowadzenia sporów sądowych dotyczących zagadnień internetowych (w tym sporów z zakresu domen internetowych, postępowań w ramach Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, zagadnień związanych z generic Top Level Domains oraz usunięć w ramach Digital Millenium Copyright Act), a także naruszeń praw na mediach społeczenościowych.

Do klientów Bena należą osoby z szerokiego wachlarza branż, w dużej mierze z dziedzin mody i technologii. Prawo mody, prawo internetowe i globalne środki zwalczania podrabiania marek należą do jego specjalności.

Ben ukończył studia prawnicze na Seton Hall Law School oraz ukończył studia licencjackie na Union College. Ben jest dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w stanach New York i New Jersey oraz jest autoryzowany do prowadzenia spraw przed następującymi sądami federalnymi: Southern District of New York oraz Eastern District of New York and New Jersey.

Kathrene Gawel jest prawnikiem w nowojorskim biurze kancelarii Cytowski & Partners. Ukończyła ona studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uzyskała tytuł LLM z prawa amerykaśskiego na Catholic University of America, a także tytuł LLM z prawa miedzynarodowego gospodarczego na Vrije Universiteit Amsterdam. Przed dołaczeniem do kancelarii Cytowski & Partners, Kathrene pracowała dla biur kancelarii Greenberg Traurig w Amsterdamie i Warszawie w dziale prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa antymonopolowego. Również pracowała wcześniej w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego.

Do jej specializacji należy prawo spółek i papierów wartościowych, ochrona danych osobowych oraz prawo miedzynarodowe gospodarcze i handlowe.

Arkadiusz Klejnowski jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii Cytowski & Partners. Arkadiusz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Zanim dołączył do Cytowski & Partners, doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych w Gdańsku i Warszawie. Jest także autorem publikacji związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawem sportowym.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie sportowym.

Arkadiusz jest obecnie aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

KLIENCI

19 W 34 Street, Suite 1018
New York, New York 10001

P +1.347.868.7986
M office@cytlaw.com

NEW
YORK
CITY
M office@cytlaw.com

WARSAW

28 2nd Street 3 Floor
San Francisco 94105

P +1.347.868.7986
M office@cytlaw.com

SAN
FRANCISCO

CYTOWSKI

Contact us!